Oracle PeopleSoft-logotyp

Du måste aktivera cookies för att kunna logga in till PeopleSoft-applikationen.

Gå tillbaka till inloggningen när du har aktiverat cookies.
Kontakta systemadministratören om inloggningen misslyckas.

Logga in i PeopleSoft-programmet.

 
Copyright © 2000, 2013, Oracle och/eller dess dotterbolag. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Oracle och Java är registrerade varumärken tillhörande Oracle och/eller dess dotterbolag. Övriga namn kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Intel och Intel Xeon är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Intel Corporation. Alla SPARC-varumärken används under licens och är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande SPARC International, Inc. AMD, Opteron, AMD-logotypen samt AMD Opteron-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Advanced Micro Devices. UNIX är ett registrerat varumärke tillhörande The Open Group.