Logo Oracle PeopleSoft

Aby zalogować się do aplikacji PeopleSoft należy uaktywnić pliki cookie.

Wróć do strony logowania po uaktywnieniu obsługi plików cookies.
Jeżeli próba się nie powiedzie, skontaktuj się z administratorem systemu.

Zaloguj się do PeopleSoft

 
Copyright © 2000, 2013, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oracle i Java są zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle Corporation i/lub jej spółek powiązanych. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Intel i Intel Xeon są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Intel Corporation. Wszystkie znaki towarowe SPARC podlegają umowie licencyjnej i są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki SPARC International, Inc. AMD, Opteron, logo AMD oraz logo AMD Opteron są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Advanced Micro Devices. UNIX jest zastrzeżonym znakiem towarowym licencjonowanym przez The Open Group.