Oracle PeopleSoft-logo

Du må ha informasjonskapsler aktivert for å kunne logge deg på PeopleSoft-programmet.

Gå tilbake til pålogging med aktiverte informasjonskapsler.
Hvis forsøket mislyktes, kan du kontakte systemansvarlig.

Logg deg på PeopleSoft

 
Copyright © 2000, 2013, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Med enerett. Oracle og Java er registrerte varemerker for Oracle Corporation og/eller tilknyttede selskaper. Andre navn kan være varemerker for de respektive rettighetshaverne. Intel og Intel Xeon er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation. Alle SPARC-varemerker er benyttet i henhold til lisens og er varemerker eller registrerte varemerker for SPARC International, Inc. AMD, Opteron, AMD-logoen og AMD Opteron-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Advanced Micro Devices. UNIX er et registrert varemerke for The Open Group.